top of page

Ծրագրի մասին 

«Ծանոթացեք Բաբիի հետ» հրապարակումը մշակվել է 2022 թվականին «Մակ-Ջորջիա» կազմակերպության կողմից՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Կայուն զարգացման նպատակների հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ՝ «Վրաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուժեղացում» ծրագրի շրջանակներում։ 

Հրապարակման հեղինակը Մարիամ Խվադագիանին է։ Նրա աշխատանքի զարգացմանը նպաստել են Մայա Բագրատիոնի-Գրուզինսկին, Մայա Ծուլաձեն և Քեթլին Դիրին։ Իլուստրացիան և դիզայնը ստեղծված են Ֆորսեթի կողմից:

Հրապարակման նպատակն է երեխաներին ծանոթացնել հաշմանդամության կենսահոգեբանասոցիալական մոդելին և հաշմանդամության կարգավիճակի որոշման գործընթացին:

Կենսահոգեբանասոցիալական մոդելը դիտարկում է անձի հաշմանդամությունը, որպես բժշկական պայմանների (կենսաբանորեն պայմանավորված), հոգեբանական գործոնների (հաղթահարման հմտություններ, ինքնագնահատական ​​և այլն) և սոցիալական գործոնների (շրջակա միջավայրի խոչընդոտներ, հասարակության վերաբերմունք և այլն) փոխազդեցություն:

Այս պահին Վրաստանը բարեփոխում է հաշմանդամության գնահատման և կարգավիճակի որոշման իր ներկայիս համակարգը, որպեսզի ավելի լավ արտացոլի յուրաքանչյուր երեխայի գործունեության որակը և կարիքները, ինչպես պահանջվում է Վրաստանի հաշմանդամության իրավունքների մասին օրենքում (2020):

Ծրագիրն օգտագործում է «սոցիալական պատմություն» ձևաչափ՝ օգնելու երեխաներին ավելի լավ հասկանալ հաշմանդամության պատճառները: Պարզ լեզվի և երեխաներին հարմարեցված իլուստրացիաների միջոցով, տեսողական խնդիրներ ունեցող աղջկա մասին պատմությունը փորձում է երեխաներին պատրաստել ակտիվորեն մասնակցելու իրենց հաշմանդամության կարգավիճակի որոշման գործընթացին և օգնել նրանց հասկանալ իրենց իրավունքները որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխա:
 
Հուսով ենք, որ ծնողներն ու երեխաները միասին կծանոթանան Բաբիի պատմությանը:

 

«Ծանոթացեք Բաբիի հետ» հրապարակումը մշակվել է 2022 թվականին «Մակ-Ջորջիա» կազմակերպության կողմից՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Կայուն զարգացման նպատակների հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ՝ «Վրաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուժեղացում» ծրագրի շրջանակներում։ 

Իլուստրացիաները և դիզայնը մշակված են ֆորսետի կողմից

Copyright: © MAC Georgia

Հեղինակ: Մարիամ Խվադագիանի

Համահեղինակներ: Մայա Բագրատիոնի-Գրուզինսկի, Մայա Ծուլաձե, Քեթլին Դիր

Թբիլիսի, 2022

bottom of page